Uitbreidingsplan Padel bij Bakkershaag

Beste leden van R.T.V. Bakkershaag, 

Gezien de immense populariteit van de padelsport en de, nog steeds snelle, groei van het aantal leden bij Bakkershaag dat enthousiast aan het spelen is, stijgt de vraag naar capaciteit. De werkgroep “Toekomst visie” is juni 2021 opgericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.  

Op 8 juni jl. zijn tijdens de ALV de bevindingen van de werkgroep gepresenteerd. De reacties waren veelal positief. Na de presentatie was er voor alle aanwezigen ruimte voor vragen en opmerkingen. Deze zijn naderhand bekeken en indien nodig opgenomen in de nieuwste presentatie.  

Omdat we het belangrijk vinden iedereen zo goed en volledig mogelijk te informeren én betrokken te houden bij de ontwikkelingen is de presentatie van 8 juni jl. verder uitgediept. In de nieuwe presentatie vind je de opties die we bekeken hebben, worden onze bevindingen verder onderbouwd, zijn de op- en aanmerking van 8 juni meegenomen, geven we inzicht in de financiën en vind je een sfeerimpressie.  

Met deze toekomstvisie is R.T.V. Bakkershaag klaar voor de toekomst! 

Op 28 september kunnen alle leden stemmen over deze plannen, we hopen natuurlijk op een hoge opkomst dus noteer deze datum alvast in uw agenda.  

Beste leden van R.T.V. Bakkershaag, 

Gezien de immense populariteit van de padelsport en de, nog steeds snelle, groei van het aantal leden bij Bakkershaag dat enthousiast aan het spelen is, stijgt de vraag naar capaciteit. De werkgroep “Toekomst visie” is juni 2021 opgericht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.  

Op 8 juni jl. zijn tijdens de ALV de bevindingen van de werkgroep gepresenteerd. De reacties waren veelal positief. Na de presentatie was er voor alle aanwezigen ruimte voor vragen en opmerkingen. Deze zijn naderhand bekeken en indien nodig opgenomen in de nieuwste presentatie.  

Omdat we het belangrijk vinden iedereen zo goed en volledig mogelijk te informeren én betrokken te houden bij de ontwikkelingen is de presentatie van 8 juni jl. verder uitgediept. In de nieuwe presentatie vind je de opties die we bekeken hebben, worden onze bevindingen verder onderbouwd, zijn de op- en aanmerking van 8 juni meegenomen, geven we inzicht in de financiën en vind je een sfeerimpressie.  

Met deze toekomstvisie is R.T.V. Bakkershaag klaar voor de toekomst! 

Op 28 september kunnen alle leden stemmen over deze plannen, we hopen natuurlijk op een hoge opkomst dus noteer deze datum alvast in uw agenda.  

De officiële uitnodiging voor de ALV van 28-9 volgt komende dagen via de secretaris.

ontwerpimpressie Bakkershaag 5x padel 4 x tennis middenterrein