Sinds de aanvang van de coronamaatregelen hebben we het reserveren via de club-app tot standaard gekozen en is door het merendeel van onze leden dit inmiddels als gemeengoed geaccepteerd. Het doel is namelijk om de loop naar het afhangbord tot het minimum te beperken zodat er niet meerdere mensen in een kleine ruimte aanwezig zijn en men niet elkaars pasje hoeft aan te raken.

De club-app biedt hierin een fijne oplossing. Toch heeft de club-app zijn beperkingen die wij graag als bestuur hadden zien opgelost maar die gewoonweg technisch (vanuit de club-app) niet haalbaar zijn.

Wij hebben in de club-app aangegeven dat leden meerdere keren per dag kunnen afhangen. Dit om te voorkomen dat leden, indien zij zijn afgehangen, alsnog naar het afhangbord moeten. Zij kunnen dan via de club-app opnieuw een baan afhangen. Dit brengt echter met zich mee dat eenieder als hij/zij dat wil een baan voor de hele avond vanuit huis zou kunnen afhangen. Dát is nou net niet de bedoeling. In de oude situatie met het afhangbord kon en mocht dat niet en dat mag nog steeds niet hoewel het wel kan.

Dus om alle leden de mogelijkheid te kunnen geven om te padellen en te tennissen nog even kort de regels op een rij:

  • Je mag vanuit huis/in de club-app maar 1 keer (1 tijdvak) een baan reserveren/afhangen op een dag. Uitzondering is als je ‘s ochtends hebt gespeeld en ’s avonds nog een keer zou willen spelen. Uiteraard mag je als je hebt getennist of gepadeld die dag wel opnieuw via de club-app afhangen.
  • Heb je vooraf gereserveerd maar kom je toch niet, verwijder de reservering dan zodat andere leden van de baan gebruik kunnen maken.
  • Ook als je bijvoorbeeld om 19:00 tennist/padelt met Lid A dan mag je niet vooraf al voor 19:30 reserveren met Lid B. Als lid A afgehangen heeft met lid B mag lid B niet het volgende tijdvak al reserveren om te tennissen/padellen met lid A, of willekeurig ander lid.
  • Het is de leden niet toegestaan om voorafgaand aan een gereserveerde tennis- en of padelbaan door die betreffende leden de baan eerder te bezetten dan het gereserveerde tijdstip.

Ik hoop dat één en ander duidelijk is geworden en dat we zo allemaal gelijke kansen en mogelijkheden hebben om te kunnen padellen /tennissen.

Hou altijd in je achterhoofd of je dit ook had kunnen doen in de oude situatie met het digitale afhangbord of nog veel eerder het oude handmatige afhangbord. Kon het niet, dan mág het via de club-app dus ook niet.