Bestuur en commissies

Bestuur

In het bestuur van Bakkershaag hebben de voorzitter, penningmeester en de secretaris zitting. Daarnaast zijn een viertal bestuursleden lid van het bestuur met een eigen portefeuille (sponsorbeleid, ledenwerving en -behoud, jeugd, tenniszaken). Conform statuten maken alle leden drie jaar deel uit van het bestuur en treden af – of zijn herkiesbaar volgens het rooster van aftreden.

Het bestuur vergadert eenmaal in de zes weken conform vergaderschema.

Tennis- en padelcommissie

Portefeuillehouder tennis- en padelzaken: Berg ter Burg

Zoals de naam van de commissie al doet vermoeden, houdt de Tenniscommissie zich bezig met Tennis Technische Zaken. Zij organiseert tennisevenementen voor alle leden van Bakkershaag. Om u een indruk te geven waaraan u als lid van Bakkershaag kunt deelnemen, zullen wij een opsomming van de diverse activiteiten geven.

Zie de agenda

Jeugdcommissie

Portefeuillehouder jeugdzaken: Herman van Keulen

De Jeugdcommissie heeft als doel om de jeugdleden van Bakkershaag actief te betrekken bij de tennissport en de vereniging. Om dit doel te bereiken organiseren we verschillende activiteiten die gezellig zijn en het clubgevoel versterken en coördineren we het wedstrijdtennis voor de jeugd.
Bij de activiteiten die we organiseren staat plezier voorop: het Generatie Toernooi en het Pannenkoekentoernooi zijn vooral bedoeld om leuke partijtjes te tennissen samen met je vader, moeder, opa, oma, buurman of een vriendje. Hierbij zorgen we er voor dat iedereen de kans krijgt om een leuke prijs te winnen.

Als Jeugdcommissie zijn wij er van overtuigd dat kinderen door het spelen van wedstrijdjes beter worden in tennis. We zullen daarom de deelname aan toernooien, (club-) kampioenschappen en competitie zoveel mogelijk stimuleren. Sinds dit jaar zijn we dan ook begonnen om de jeugdleden van 6 t/m 12 jaar mee te laten doen in de Tenniskids World Tour. Voor de jeugd t/m 18 coördineren we de reguliere competitie. Hierdoor krijgt ieder jeugdlid de kans om zich verder in het tennis te ontwikkelen.

De Jeugdcommissie van Bakkershaag bestaat uit:

  • André Groenewoud
  • Ed van Tergouw
  • Herman van Keulen

Sponsorcommissie

Portefeuillehouder sponsorbeleid, Willem Lijftogt

De sponsorcommissie streeft er naar om een duurzame relatie op te bouwen met haar sponsoren. Sport en zaken doen hebben veel raakvlakken.

Het nieuwe park en MFC Doelum waar Tennis en Padel vereniging Bakkershaag gebruik van maakt nodigt uit om gezien te worden. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Wij hebben een overzichtelijk sponsorpakket samengesteld met diverse opties. Maatwerk is ook mogelijk. Zichtbaarheid van uw naam langs de tennisvelden en op de padel kooien is een mogelijkheid.

Van belang is dat de aandacht in de media die de vereniging krijgt ook voor u van belang is. Zo is er bijvoorbeeld het 1e Gelders Padel Championship georganiseerd door onze vereniging. Een jaarlijks terugkerend toernooi dat veel groeipotentie heeft en in heel Gelderland bekend gaat worden. Door middel van uw naam te koppelen aan dit toernooi kan dat veel publiciteit opleveren. Dat is ook mogelijk voor het Bakkershaag Open Tennis Toernooi in juni.

Het bestuur van Tennis en Padel Vereniging Bakkershaag ziet sponsoring als tweerichtingsverkeer. De bron van inkomsten uit sponsoring komt uiteraard geheel ten goede van alle leden. Het bestuur bepaalt samen met haar leden waar het sponsorgeld voor wordt gebruikt.

Contact: sponsorcommissie@rtvbakkershaag.nl

Speciale actie(s)

Contact